საქართველოს ბანკში გადახდის სრულყოფილი სისტემა – Apple Pay დაინერგა