ბარათების პერსონალიზაციაჯორჯიან ქარდში ხდება როგორც საბანკო, ასევე არასაბანკო (ფასდაკლების, საკლუბო, და...


სრულად


ტრანზაქციების პროცესინგისერვისი გულისხმობს ჯორჯიან ქარდის ქსელში ჩართული ბანკების, მიკროსაფინანსო ორგან...


სრულად


ბარათების ტოკენიზაცია„ჯორჯიან ქარდში“ დანერგილია ბარათების ემულაციის (ტოკენიზაციის) სერვისი, როგორც...


სრულად


ტექნიკური მხარდაჭერასაოპერაციო დეპარტამენტის მხარადჭერის ჯგუფის დანიშნულებაა 24/7–ზე რეჟიმში ხელმისაწვდომი...


სრულად

საერთაშორისო
სტანდარტებთან შესაბამისობა


ჯორჯიან ქარდი სერტიფიცირებულია MaterCard, VISA, AmEx, Diners Club-ისა და Union Pay International-ის საგადახდო სისტემებთან. მომხმარებელთა დაცვისა და საგადახადო უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით, ასევე თაღლითობის ალბათობის მინიმუმამდე შესამცირებლად, ჯორჯიან ქარდი EMV სტანდარტს როგორც კონტაქტური, ასევე უკონტაქტო ბარათებისთვის ფლობს, რომელიც, დამატებითი უსაფრთხოების საშუალებით, მომხმარებელთა დაცვას სრულად

კლიენტები და პარტნიორები


კლიენტები

პარტნიორები